HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

        PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

        PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

Rủi ro việc tăng nhập khẩu điều vỏ lụa và nhân điều trắng

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), số lượng nhân điều còn vỏ lụa và nhân điều trắng nhập khẩu đang gia tăng nhanh chóng. Những loại điều này được đánh giá không phải là nguyên liệu như hạt điều thô mà là sản phẩm đã qua chế biến. 

Trong hầu hết trường hợp, chúng được nhập về, đóng gói (hoặc gia công 1 chút rồi đóng gói), sau đó xuất khẩu mang nhãn mác Việt Nam. Điều này sẽ gây hậu quả không tốt cho ngành chế biến điều Việt Nam.

Theo đó, mặt hàng này rất khó để kiểm soát chất lượng, nhất là vệ sinh, an toàn thực phẩm, rất dễ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu chung của sản phẩm điều Việt Nam trên thị trường thế giới. 

Mặt khác, gây khó khăn cho ngành chế biến điều Việt Nam hiện đã đầu tư rất lớn cho cả qui trình chế biến hiện đại từ hạt Điều thô đến sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tin Liên Quan