HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

        PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

        PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

HỢP TÁC XÃ PHƯỚC HƯNG

PHUOC HUNG COOPERRATIVE

 

CHUYÊN SẢN XUẤT ĐIỀU SẠCH   FAIRTRADE-ORGANIC

Liên Hệ

Đ/C: Ấp 6. Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, Bình Phước

HOTLINE: 0906305666 (Mr.Bộ- CTHĐQT- Giám Đốc)

                    0972821777 (Mr.Trường-Quản lý Truyền thông)

WEBSITE: phuochungcoop.com

EMAIL: hatdieutienhung@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

                              Buổi sáng từ  7h00-11h00

                              Buổi chiều từ  13h00-17h00